วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลงานของสมาชิกชุมนุม


http://pcasian.blogspot.com/ อาเซียน
http://0835587384.blogspot.com/ บ้านที่น่าอยู่
http://howdocooking.blogspot.com/ วิธีการทำอาหารต่าง ๆ
http://howwhatcabalazaza.blogspot.com/ สิ่งลึกลับ
http://athourse.blogspot.com/ ชนิดของม้า
http://howwatchnatural.blogspot.com/ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
http://benefitsandplan.blogspot.com/ คุณประโยชน์ของผัก
http://footballsirichai.blogspot.com/ ฟุตบอล 2012
http://thepopmusiccup.blogspot.com/  เพลงป๊อป
http://gig211111.blogspot.com/ อาเซียน
http://onchudaskb.blogspot.com  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฺBlogger คืออะไร

blogger คืออะไร 

                 Blogger เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่จะช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ที่คุณต้องการในลักษณะของ Webblog บริการเหล่านี้คุณสามารถใช้งานได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคนที่อยากมีเว็บไซต์ส่วนตัว แต่ไม่อยากมีค่าใช้จ่าย blogger สามารถช่วยคุณได้ หากคุณต้องการใช้ blogger เพียงแค่สมัคร Gmail ก็สามารถสร้าง blog ได้อย่างมากมาย 

                 นอกจากนี้การสร้าง blog ด้วย blogger นั้นเชื่อมโยงพื้นที่เก็บรูปภาพเข้ากับ picasa ซึ่งเป็นบริการด้านภาพถ่าย ทำให้คุณมีพื้นที่เขียน blog และพื้นที่เก็บรูปภาพที่สัมพันธ์กัน Webblog กับ Website ต่างกันอย่างไร Website ต้องมี Domain Name และ Hosting เป็นของตนเอง และเสียค่าใช้จ่าย ส่วน Webblog นั้นเราสามารถสมัครใช้บริการได้ฟรี แต่เราต้องใช้ Domain ของผู้ให้บริการ Webblog นั้น ๆ อยู่ในชื่อ domain ของเราด้วย เช่น http://ninetechno.blogspot.com เป็นต้น Website 
                คุณสามารถสร้างรูปแบบของเว็บไซต์ได้เองมีความยืดหยุ่น ส่วน Webblog นั้นมี Template ให้เลือก โดยการเขียน blog ก็จะมีโครงสร้างที่ตายตัวไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้มากนัก Website หากคุณต้องการเขียนเองต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษาอยู่พอสมควร แต่ Webblog คุณเพียงแค่เรียนรู้การใช้งานเล็กน้อยคุณก็สามารถใช้งานได้            
                 Webblog ทำอะไรได้บ้าง ทำเป็นเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่ค่อยเกิดปัญหาเรื่องเว็บล่ม เขียนเรื่องราวต่าง ๆ และแบ่งปันให้กับผู้อื่น หารายได้กับ google เช่น การเขียนบทความ และนำโฆษณาของ google มาติดลง webblog ของตนเอง ทำธุรกิจที่เรียกว่า E-commerce ก็พอจะใช้ได้อยู่บ้างครับ รายละเอียดคร่าว ๆ พอเข้าใจเกี่ยวกับ Blogger กันแล้ว บทความต่อ ๆ ไปเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันครับ


ที่มาจาก http://www.ninetechno.com/a/blogger/360-blogger.html
วิธีการสร้าง blogger

ชม vdo วิธีการสร้าง blogger ง่าย ๆ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รายชื่อสมาชิกชุมนุม

ที่่

             ชื่อ-นามสกุล

ชั้น

1

ด.ญ.  อรชุดา  นาเกลือ

2/5

2

ด.ญ  ธัญธร  ลันไธสง

2/5

3

ด.ญ.  ณัฏติมา  เชิดไชย

2/5

4

ด.ช.  ชยุตม์เดช  ยิ้มละม้าย

2/1

5

ด.ช.  ศักดิ์ดา  อัมรินทร์

2/1

6

ด.ช.  สิปปกร  จางศิริกุล

2/1

7

ด.ช.  อริสรากรณ์  แปลกตู้

2/1

8

ด.ช. ณัฐวัฒน์  แสงวัฒนสิน

2/1

9

ด.ช.  สินธนา  เรืองฤทธิ์

2/1

10

ด.ช.  สิริชัย  ศิริมณฑา

2/1

11

ด.ช. คณาพงษ์  กลพันธ์

2/2

12

ด.ญ. ยอแสง  สุพรรณปัฏ

2/7

13

ด.ญ.  อาทิตติญา  โพธิกุล

2/7

14

ด.ญ. สกุลนา  จิตต์สม

2/7

15

ด.ญ.  ปวีณา  ปริญญาวาณิชย์

2/7

16

ด.ญ.  อังคณา  ศรีสุวรรณา

2/12

17

ด.ญ.  พิยดา  โสมมี

2/12

18

ด.ญ.  ดวงหทัย  ฐาปนวรกุล

3/6

19

ด.ญ.  นิภาพร  พานทอง

3/6

20

ด.ญ.  ประภาพร  บุญมิตร

3/6

21

นางสาว  อริสา  ผิวจันทร์

4/5

22

นางสาว  ธัญลักษณ์  รุจิพรมงคล

4/5

23

นาย  มงคล  แก้วนุ่ม

4/8

24

นางสาว นิรมล  เผือกพิพัฒน์

4/8

25

นาย อัฐฏาพล  ขุนชัย 

4/8